0,00

Herroepingsrecht

U kunt de ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retourneren door de goederen te retourneren.

Herroepingsrecht

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op contracten voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden met een verzendmaatschappij.

Herroepingsrecht voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden

Als consument heeft u het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

Sjaba wellness V.O.F.
De Hoefkens 1
5707AZ  HELMOND
NL

E-mail: info@sjaba.nl
Telefoon: 06 456 91 999

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, telefoon of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de standaard leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Als waardevermindering van een goed te wijten is aan het feit dat de goederen zijn gebruikt op een manier die niet nodig is om de staat te controleren, bent u verantwoordelijk voor dit waardeverlies.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract

Sjaba wellness V.O.F.
De Hoefkens 1
5707AZ  HELMOND
NL

te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, kunnen niet worden herroepen.

Gedetailleerde informatie over retourneren vindt u hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

De consument heeft geen herroepingsrecht van op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten over

 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sjaba wellness V.O.F. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • Goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig overschreden zou worden (bv. bederfelijke levensmiddelen),
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd (bijvoorbeeld hygiëne- of verzorgingsproducten),
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering,
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kan worden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover Sjaba wellness V.O.F. geen invloed heeft,
 • Audio- of video-opnamen of computersoftware geleverd in een verzegelde verpakking indien ontzegeld na levering,
  Kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Diensten op het gebied van huisvesting anders dan wonen, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen en bezorging van eten en drinken en diensten verleend in verband met vrijetijdsbesteding, waarbij telkens een bepaalde tijd of periode contractueel is overeengekomen voor de uitvoering van het contract dat door Sjaba wellness V.O.F. wordt verstrekt,
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager moet worden geleverd (bijv. downloads, e-books, ...), als Sjaba wellness V.O.F. is begonnen met de uitvoering van het contract vóór het einde van de herroepingstermijn  (dat wil zeggen dat de digitale inhoud geleverd is). Het herroepingsrecht vervalt echter alleen in die gevallen waarin u op grond van de overeenkomst tot betaling verplicht bent, waarin u tevens
  • uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn,
  • bevestigd heeft dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest als gevolg van het voortijdig beginnen van de uitvoering van de overeenkomst, en
  • Sjaba wellness V.O.F. u een kopie of bevestiging heeft verstrekt.

Klik hier om een voorbeeldformulier voor herroeping te downloaden.

Voor meer informatie over de retourmodaliteiten verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden (AV) en annuleringsvoorwaarden.

Einde herroepingsrecht

Sjaba wellness

Unieke behandelingen die helpen te ontspannen, tot rust te komen, stress te verminderen en voor een betere gezondheid.
MAAK EEN AFSPRAAK
user
Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Doorgaan met winkelen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram